Brosten skaber en praktisk og pæn belægning, som du kan køre på med en bil, hvis du vælger det rette underlag til stenene. Du kan også bruge brostenene som kanter rundt om dine bede.

Du kan bruge brosten en lang række forskellige steder. I private hjem bliver de typisk brugt i indkørsler og som stier og kanter rundt om bede. Hvis du sørger for at have et ordentligt underlag under stenene, kan de sagtens holde til, at du kører på dem. Derfor kan du for eksempel også bruge dem på en gårdsplads, hvor der er trafik med forskellige køretøjer.

Når du vælger brosten som belægning et sted, hvor der kører biler, skal du være opmærksom på, at det larmer en del. Det er også en af grundene til, at man så vidt muligt er gået væk fra at bruge det som belægning på vejene inde i byerne. Det ser dog meget charmerende ud, så det må derfor helt klart være en afvejning for dig.

Underlag til brosten

Inden du går i gang med at lægge brosten, skal du sørge for at have det rette underlag til det. Hvilket underlag, der er det rette, kommer selvfølgelig helt an på, hvor du skal bruge stenene henne. Skal de ligge i din indkørsel, bør du bruge beton eller fastvibreret stabilgrus. Det kommer an på, hvor tung trafikken er.

Er det til en sti i haven, bør du også bruge stabilgrus, mens du i et bed, hvor der ikke kommer til at være nogen, der går på dem, kan nøjes med et lægge afretningsgrus.

I både indkørsler og på stier er det også vigtigt, at du sørger for at lægge afretningsgrus i en tykkelse af seks centimeter, så brostenene kan ligge fast i det. 

Udstyr til at lægge brosten

Start med at sortere stenene

Inden gu går i gang med at lægge brostenene, er det vigtigt, at du sørger for at sortere dem efter bredde. Det tager noget tid at gennemgå alle stenene på den måde.

Grunden til, at du skal sortere stenene efter bredde, er, at det giver dig en langt mere lige og ensartet række af sten. Dermed behøver du ikke at skære noget af stenene eller bruge tid på at vende og dreje dem, når du først er gået i gang med at lægge dem.

Læg brosten som kanter til et bed

Bruger du brosten som kanter til et bed i haven, lægger du dem i en række og banker dem på plads med hammeren. Når du lægger stenene, er det en god ide, at du tænker over at variere farverne. Det vil være med til at give et større spil i stenene og gøre bedet pænere.

Sørg for, at der er plads til en hel sten i begge ender af bedet. Det vil se pænest ud. Når du har lagt stenene, kan du lukke fugerne imellem med fugesand, vasket grus, stenmel eller beton. På den måde er du sikker på, at der ikke senere kommer jord imellem stenene.

Forskellige mønstre til brosten

Skal du lægge brosten på en større flade, har du mulighed for at lægge dem i forskellige mønstre. Hvis du lægger mærke til torve og vejbelægninger med brosten i byerne, vil du kunne se, at de typisk er lagt i et af de følgende mønstre:

Buesætning: Belægningen bliver lagt i buer, der skærer hinanden i vinkler på 90 grader, hvis der er plads til flere buer ved siden af hinanden.

Buesætning med markering af midte: På veje er det praktisk, at brostenene markerer de forskellige kørebaner. Den effekt opnås med dette mønster.

Tværsætning: Ved tværsætning er brostenene lagt i lige rækker, men ligger forskudt i rækkerne, så de danner et forbandt lige som et murværk.

Diagonalsætning: Lige som tværsætning, men brostenene bliver lagt diagonalt på stien eller vejen i stedet for på tværs af den.

V-sætning: Minder om diagonalsætning, men i stedet for at rækken går hele vejen over til den anden side af stien, bliver den brudt på midten, så der opstår et V, hvor den møder rækken fra den anden side.

Påfuglemønster: Brostenene bliver lagt i halvbuer, der minder om påfuglehaler og fletter ind i hinanden.

Der findes altså masser af måder, hvorpå du har mulighed for at lægge stenene. Hvilken der vil være den rette for dig, kommer selvfølgelig helt an på, hvordan du skal bruge belægningen, og hvor meget erfaring du har med at lægge brosten.